Річний звіт керівника за 2018-2019 навчальний рік

У Херсонському ясла-садку № 30 «Барвінок» комбінованого типу Херсонської міської ради (далі – ясла-садок) функціонувало 9 груп: 3 групи раннього віку (1 загального типу і санаторні – для часто хворіючих дітей на простудні захворювання)  та 6 груп дошкільного віку, з них: ІІ молодші групи – 2; середні групи – 2; старші групи – 2. Режим роботи залишився сталий: 12 годин – 1 група, 10,5 – годин  – 4 групи, 10 годин – 4 групи.  Всього наповнюваність груп складала 224 дитини, що на 2 дитини більше, порівняно з минулим роком.

Протягом 2018-2019 н. р. в яслах-садку № 30 працювало 17 педагогів і  23  працівників обслуговуючого персоналу. 

 Якісний склад педагогічних працівників за освітнім рівнем складає:

Вища освіта – 10 (59 %)

Базова вища – 5 (29 %)

Професійно-технічна – 2 (12 %)

 За кваліфікаційним рівнем:

       Звання «вихователь-методист» - 1

Спеціаліст вищої категорії – 4

Спеціаліст І категорії – 2

Спеціаліст ІІ категорії – 2

Спеціаліст – 8

Кількість педагогічних працівників, які мають звання «вихователь-методист» складає 6 %, вищу кваліфікаційну категорію – 24 % , І  кваліфікаційну категорію – 12 %, ІІ –  12 % ,  категорію «спеціаліст» - 47 %.

Велику увагу адміністрація ясла-садка приділяла фаховій перепідготовці та атестації педпрацівників з метою заохочення та підвищення фахової майстерності,  а саме:  4 педагога пройшов курси підвищення кваліфікації, 1 педпрацівник пройшов атестацію. В ході атестації 1 педагогу підтвердили кваліфікаційну категорію  «спеціаліст». В яслах-садку відсутня безпричинна плинність кадрів.  Кількість технічного персоналу відповідає штатному розпису.

У своїй діяльності ясла-садок керувався законодавством України та чинними нормативно-правовими актами у галузі освіти.

Організація освітнього процесу здійснювалася за програмами «Дитина», «Малятко-здоров’ятко», «Правова освіта дошкільнят», та за ігровою технологією В. Воскобовича «Казкові лабіринти гри».

План атестації та курсової перепідготовки виконано на 100 %. 8 педагогів, 4 помічника вихователя  нагороджені грамотами міського управління освіти за вагомий вклад у справу виховання підростаючого покоління.

Участь у міському методичному навчанні зросла, порівняно з минулим роком, на 25 %,  внутрішньодошкільному – на 20 %. Усі вихователі протягом року відвідували методичний захід «Країна on line. Херсонське дошкілля» та авторські семінари.

У 2018-2019 н. р.  колектив цілеспрямовано працював над формуванням у дошкільників навичок ощадливої поведінки; формуванням мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку шляхом використання художніх творів; формуванням національно-патріотичної свідомість дітей у процесі ознайомлення з рідним містом.

Для  виконання завдання щодо формуванням у дошкільників навичок ощадливої поведінки було проведено Педагогічну раду, семінар, 1 колективний перегляд заняття.

Результати анкетування дітей засвідчили, що у порівнянні з минулим роком, знання з екологічного виховання покращилися на 43 % у дітей середнього дошкільного віку та на 78 % у дітей старшого дошкільного віку.

Належна увага приділялася і розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників. Для вирішення  цього завдання з педагогами було проведено семінар-практикум «Стимулювання словесної творчості дошкільників». Вихователі показали 3 інтегровані заняття, на яких активізували  мовленнєвий розвиток дітей, спрямовуючи цей процес у потрібне русло, сприяли закріпленню у дітей мовленнєвої культури та грамотності. Анкетування дітей показало, що порівняно з минулим роком, мовленнєвий розвиток дітей покращився на 30 %.

Для  виконання завдання щодо формування національно-патріотичної свідомість дітей у процесі ознайомлення з рідним містом було проведено Педагогічну раду, семінар, 2 колективні перегляди занять та режимних моментів. Педагоги вчили шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Знайомили  дітей з природою рідного краю. При цьому акцент робили на красі, розмаїтті, багатстві та особливостях природного довкілля нашої країни, виховуючи любов до нього.

Результати анкетування дітей засвідчили, що у порівнянні з минулим роком, знання з патріотичного виховання покращилися на 53 % у дітей середнього дошкільного віку та на 80 % у дітей старшого дошкільного віку.

На кінець навчального року спостерігалися високі показники засвоєння  програми «Дитина» дітьми всіх вікових груп з освітньої лінії «Особистість дитини» та склали – 89 %;  «Дитина у соціумі» – 74 %, «Дитина у природньому довкіллі»  – 91 %, «Дитина у світі культури» – 87 %,  «Гра дитини» – 96 %, «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» – 88 %, «Мовлення дитини» – 84 %.

Педколектив ясла-садка співпрацював з педагогами початкових класів  Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55. Сумісне проведення «круглих столів», семінарів сприяло вивченню і обговоренню програм навчання і виховання старших дошкільників та першокласників, аналізу успішності дітей, пошуку шляхів для подолання недоліків у роботі. Організація спільних свят, розваг, виставок дитячих робіт з дітьми дошкільного віку та першокласників школи свідчить про взаємодію і тісний контакт педагогічних колективів. Вивчення стану готовності випускників до шкільного навчання показав позитивну динаміку соціальної готовності – на 86 %,  інтелектуальної – на 85 % та вольової – на 74 %. Психологічна готовність склала: 88 %. Покращення  відсотку соціальної готовності дітей старшого віку пояснюється збільшенням кількості екскурсій до школи та проведенням спільних свят та розваг.

Педагоги ясел-садка співпрацювали із Центром дитячої та юнацької творчості. В рамках цієї співпраці було проведено виставку дитячих малюнків до Дня рідного міста «Ми – роду козацького діти!», виставку-змагання за кращий родинний букет «Осіння фантазія» та «День добрих справ» в яслах-садку.

У ясла-садку проведені Тиждень безпеки та День цивільної оборони. Через різні види діяльності діти навчилися поводитись в екстремальних ситуаціях. Діти старшого дошкільного віку  брали участь у конкурсі малюнків «Небезпека, що мене оточує», взяли участь у розвазі  «Три сигнали світлофора», «Добрий вогонь та злий». Систематизовано матеріали «Бережемо життя та здоров’я дитини». Проведено  два відкритих заняття «Твій дім», «Тече річка невеличка».

Різнопланова система роботи з безпеки життєдіяльності дала свої позитивні наслідки: протягом року в ясла-садку не зафіксовано жодного випадку травматизму.

У ясла-садку велика увага приділялася зміцненню здоров’я дітей. Створені достатні умови для проведення профілактично-лікувальної роботи з дітьми. Придбані кварцеві лампи, виготовлені мішечки з лікарськими травами,  іграшки для дихальної гімнастики, аромалампи, обладнане місце для масажу тощо. Старша медична сестра систематично проводила виміри антропометричних даних, здійснювала щеплення дітей за календарем. Особлива увага приділялася дітям, які знаходяться на диспансерному обліку. Відповідний медичний догляд та система роботи сприяла зменшенню захворюваності дітей, а саме: в групах раннього віку – 35 % (в минулому році 50%), що на 13 % менше, в групах дошкільного віку – 15 % (в минулому році 23%), що на 10 % менше, ніж в минулому році.

 Працівники ясла-садка регулярно проходили медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

Аналіз виконання натуральних норм харчування за рік показав, що в цілому харчування вихованців ясел-садка здійснюється на належному рівні.  На 100 % виконано норми з масла вершкового, масла рослинного, риби, круп, сметани, хліба, на 97 % виконано норми з м’яса, на 94 % - з картоплі. Майже на 83 % виконано норми споживання молока та на 75 % сира кисломолочного.  Старшою медсестрою постійно здійснювався  детальний аналіз виконання норм харчування за декаду з метою своєчасного коригування меню. Натуральні норми виконувалися на 88 – 90 %. В яслах-садку було проведено навчання з персоналом з питань організації харчування дітей та створена Рада з харчування.

Педагоги  ясла-садка проводили соціально-педагогічний патронат дітей на території обслуговування, а саме: день відкритих дверей; перегляд батьками зрізів занять з лікувально-профілактичної роботи, правової освіти, розвитку мовлення. Діти разом з батьками систематично брали участь у святах та спортивних розвагах.

Одним із головних завдань педагогів було налагодження плідної співпраці з сім’єю, надання їй певної допомоги з метою формування культури родинного виховання. Підвищенню зацікавленості батьків організацією освітнього процесу сприяло обговоренню на загальних зборах питань зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя, перспективного та річного планування роботи ясла-садка, безпека життєдіяльності дітей, поповнення матеріально-технічної бази тощо. В основу організації форм роботи з сім’єю покладено диференційований підхід.

У всіх вікових групах оформлено інформаційні куточки, експрес-інформації, рекомендації, які  допомагали батькам краще орієнтуватися в питаннях розвитку  дошкільників. Чільне місце відводилося індивідуальному спілкуванню.  Залежно від потреб, батьки отримували літературу, звукові листи, матеріали з добіркою персональних порад, ігор, у які можна гратися вдома.

Розвиток творчих здібностей та виявлення ранньої обдарованості у дітей проводився через гурткову роботу. Для їх розвитку діяли гуртки:  танцювальний «Веселка», «Театральний», спортивний «Перлинка здоров’я». Гуртковою роботою  охоплено 98 % дітей (на 2 % більше, ніж торік).

У 2018 – 2019 навчальному році були вжиті заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Для цього були залучені додаткові джерела фінансування, такі як батьківські благодійні внески, які розподілялись на потреби закладу батьківськими комітетами.

За благодійні внески батьків:

1. Придбано:

- меблі – 9540 грн.;

- господарчий інвентар – 576 грн.;

- фарба – 4104 грн.;

- будівельні матеріали – 34317 грн.;

- сантехніка – 9612 грн.;

- електротовари – 5633 грн.;

- посуд – 2531 грн.;

- постільна білизна – 8862 грн.;

- килимові покриття – 8919 грн.;

- тюль – 4505 грн.;

- спецодяг – 980 грн.;

- пилесмок – 6000 грн.;

- праска – 2 шт. – 2400 грн.;

- дитячі ігри – 1183 грн.;

- канцтовари – 6780 грн.;

- новорічні прикраси – 3204 грн.;

- фарба для принтера – 1094 грн.

2. Оплата послуги  Інтернету – 968 грн.;

         3. Дезодорація дитячого садка – 765 грн.;

         4. Перезаряжено вогнегасники – 459 грн.

         Всього витрачено 112 тисяч 432 гривні, це на 45 % більше ніж торік.

Спостерігається позитивна тенденція покращення матеріально-технічної бази садка завдяки благодійних внесків батьків.

 Плани на 2019 – 2021 роки.

1. Капітальний ремонт музичної зали.

2. Асфальтування подвір’я.

Проте, під час організації освітнього процесу недостатньо уваги приділялося фізичному вихованню, системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності.