Річний звіт керівника за 2019-2020 навчальний рік

У Херсонському ясла-садку № 30 «Барвінок» комбінованого типу Херсонської міської ради (далі – ясла-садок) функціонувало 9 груп: 3 групи раннього віку (1 загального типу і 2 санаторні – для часто хворіючих дітей на простудні захворювання)  та 6 груп дошкільного віку, з них: ІІ молодші групи – 2; середні групи – 2; старші групи – 2. Режим роботи залишився сталий: 12 годин – 1 група, 10,5 – годин  – 4 групи, 10 годин – 4 групи.  Всього наповнюваність груп складала 205 дитини, що на 2 дитини більше, порівняно з минулим роком.

Протягом 2019-2020 н. р. в яслах-садку № 30 працювало 17 педагогів і  24  працівників обслуговуючого персоналу. 

 Якісний склад педагогічних працівників за освітнім рівнем складає:

Вища освіта – 10 (59 %)

Базова вища – 5 (29 %)

Професійно-технічна – 2 (12 %)

 За кваліфікаційним рівнем:

       Звання «вихователь-методист» - 1

Звання «старший вихователь» - 1

Спеціаліст вищої категорії – 4

Спеціаліст І категорії – 2

Спеціаліст ІІ категорії – 2

Спеціаліст – 8

Кількість педагогічних працівників, які мають звання «вихователь-методист» складає 6 %, звання «старший вихователь» - 6 %, вищу кваліфікаційну категорію – 24 % , І  кваліфікаційну категорію – 12 %, ІІ –  12 % ,  категорію «спеціаліст» - 47 %.

Велику увагу адміністрація ясла-садка приділяла фаховій перепідготовці та атестації педпрацівників з метою заохочення та підвищення фахової майстерності,  а саме:  1 педагог пройшов курси підвищення кваліфікації, 3 педпрацівника пройшли атестацію. В ході атестації 1 педагогу підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 2 – «спеціаліст вищої категорії». Також було підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист» та присвоєно звання «старший вихователь». В яслах-садку відсутня безпричинна плинність кадрів.  Кількість технічного персоналу відповідає штатному розпису.

У своїй діяльності ясла-садок керувався законодавством України та чинними нормативно-правовими актами у галузі освіти.

Організація освітнього процесу здійснювалася за програмами «Дитина», «Малятко-здоров’ятко», «Правова освіта дошкільнят», та за ігровою технологією В. Воскобовича «Казкові лабіринти гри».

План атестації та курсової перепідготовки виконано на 100 %. 2 педагога, 2 помічника вихователя та сестра медична старша  нагороджені грамотами міського управління освіти за вагомий вклад у справу виховання підростаючого покоління.

Участь у міському методичному навчанні зросла, порівняно з минулим роком, на 25 %,  внутрішньодошкільному – на 20 %. Усі вихователі протягом року відвідували методичний захід «Країна on line. Херсонське дошкілля» та авторські семінари.

У 2019-2020 н. р.  колектив цілеспрямовано працював над формуванням

національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю, розвитку екологічної свідомості дошкільника методом використання ігрової технології інтелектуально-творчого розвитку В.Воскобовича «Казкові лабіринти гри» та над формуванням у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми під час освітнього процесу.

Для  виконання завдання щодо формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю було проведено педагогічну раду, 2 колективні перегляди занять та режимних моментів. Педагоги вчили шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Знайомили  дітей з природою рідного краю. При цьому акцент робили на красі, розмаїтті, багатстві та особливостях природного довкілля нашої країни, виховуючи любов до нього.

Результати анкетування дітей засвідчили, що у порівнянні з минулим роком, знання з патріотичного виховання покращилися на 58 % у дітей середнього дошкільного віку та на 86 % у дітей старшого дошкільного віку.

Належна увага приділялася і розвитку екологічної свідомості дошкільників методом використання ігрової технології інтелектуально-творчого розвитку В.Воскобовича «Казкові лабіринти гри». Для вирішення  цього завдання з педагогами було проведено педагогічну раду, семінар-практикум «Розвиваючі ігри В.Вокобовича». Вихователі показали 3 інтегровані заняття, на яких розвивали екологічну свідомість дітей, використовуючи ігри В.Вокобовича. Анкетування показало, що порівняно з минулим роком, знання дітей з екологічного виховання покращилися на 28 %.

Протягом року вихователі працювали над формуванням у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми під час освітнього процесу. На виконання цього завдання було проведено семінар-практикум, 2 заняття та режимні моменти.

Результати анкетування дітей засвідчили, що у порівнянні з минулим роком, знання з патріотичного виховання покращилися на 53 % у дітей середнього дошкільного віку та на 80 % у дітей старшого дошкільного віку.

На кінець навчального року спостерігалися високі показники засвоєння  програми «Дитина» дітьми всіх вікових груп з освітньої лінії «Особистість дитини» та склали – 89 %;  «Дитина у соціумі» – 74 %, «Дитина у природньому довкіллі»  – 91 %, «Дитина у світі культури» – 87 %,  «Гра дитини» – 96 %, «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» – 88 %, «Мовлення дитини» – 84 %.

Педколектив ясла-садка співпрацював з педагогами початкових класів  Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55. Сумісне проведення «круглих столів», семінарів сприяло вивченню і обговоренню програм навчання і виховання старших дошкільників та першокласників, аналізу успішності дітей, пошуку шляхів для подолання недоліків у роботі. Організація спільних свят, розваг, виставок дитячих робіт з дітьми дошкільного віку та першокласників школи свідчить про взаємодію і тісний контакт педагогічних колективів. Вивчення стану готовності випускників до шкільного навчання показав позитивну динаміку соціальної готовності – на 86 %,  інтелектуальної – на 85 % та вольової – на 74 %. Психологічна готовність склала: 88 %. Покращення  відсотку соціальної готовності дітей старшого віку пояснюється збільшенням кількості екскурсій до школи та проведенням спільних свят та розваг.

Педагоги ясел-садка співпрацювали із Центром дитячої та юнацької творчості. В рамках цієї співпраці було проведено виставку дитячих малюнків до Дня рідного міста «Ми – роду козацького діти!», виставку-змагання за кращий родинний букет «Осіння фантазія» та «День добрих справ» в яслах-садку.

У ясла-садку проведені Тиждень безпеки та День цивільної оборони. Через різні види діяльності діти навчилися поводитись в екстремальних ситуаціях. Діти старшого дошкільного віку  брали участь у конкурсі малюнків «Небезпека, що мене оточує», взяли участь у розвазі  «Три сигнали світлофора», «Добрий вогонь та злий». Систематизовано матеріали «Бережемо життя та здоров’я дитини». Проведено  два відкритих заняття «Твій дім», «Тече річка невеличка».

Різнопланова система роботи з безпеки життєдіяльності дала свої позитивні наслідки: протягом року в ясла-садку не зафіксовано жодного випадку травматизму.

У ясла-садку велика увага приділялася зміцненню здоров’я дітей. Створені достатні умови для проведення профілактично-лікувальної роботи з дітьми. Придбані кварцеві лампи, виготовлені мішечки з лікарськими травами,  іграшки для дихальної гімнастики, аромалампи, обладнане місце для масажу тощо. Старша медична сестра систематично проводила виміри антропометричних даних, здійснювала щеплення дітей за календарем. Особлива увага приділялася дітям, які знаходяться на диспансерному обліку. Відповідний медичний догляд та система роботи сприяла зменшенню захворюваності дітей, а саме: в групах раннього віку – 35 % (в минулому році 50%), що на 13 % менше, в групах дошкільного віку – 15 % (в минулому році 23%), що на 10 % менше, ніж в минулому році.

 Працівники ясел-садка регулярно проходили медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

Аналіз виконання натуральних норм харчування за рік показав, що в цілому харчування вихованців ясел-садка здійснюється на належному рівні.  На 100 % виконано норми з м’яса, масла вершкового, масла рослинного, риби, круп, сметани, хліба, картоплі. Майже на 93 % виконано норми споживання молока та сира кисломолочного.  Старшою медсестрою постійно здійснювався  детальний аналіз виконання норм харчування за декаду з метою своєчасного коригування меню. Натуральні норми виконувалися на  100%. В яслах-садку було проведено навчання з персоналом з питань організації харчування дітей та створена Рада з харчування.

Педагоги  ясла-садка проводили соціально-педагогічний патронат дітей на території обслуговування, а саме: день відкритих дверей; перегляд батьками зрізів занять з лікувально-профілактичної роботи, правової освіти, розвитку мовлення. Діти разом з батьками систематично брали участь у святах та спортивних розвагах.

Одним із головних завдань педагогів було налагодження плідної співпраці з сім’єю, надання їй певної допомоги з метою формування культури родинного виховання. Підвищенню зацікавленості батьків організацією освітнього процесу сприяло обговоренню на загальних зборах питань зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя, перспективного та річного планування роботи ясла-садка, безпека життєдіяльності дітей, поповнення матеріально-технічної бази тощо. В основу організації форм роботи з сім’єю покладено диференційований підхід.

У всіх вікових групах оформлено інформаційні куточки, експрес-інформації, рекомендації, які  допомагали батькам краще орієнтуватися в питаннях розвитку  дошкільників. Чільне місце відводилося індивідуальному спілкуванню.  Залежно від потреб, батьки отримували літературу, звукові листи, матеріали з добіркою персональних порад, ігор, у які можна гратися вдома.

Розвиток творчих здібностей та виявлення ранньої обдарованості у дітей проводився через гурткову роботу. Для їх розвитку діяли гуртки:  танцювальний «Веселка», «Театральний», спортивний «Перлинка здоров’я». Гуртковою роботою  охоплено 98 % дітей (на 2 % більше, ніж торік).

У 2019 – 2020 навчальному році були вжиті заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Для цього були залучені додаткові джерела фінансування, такі як батьківські благодійні внески, які розподілялись на потреби закладу батьківськими комітетами.

За бюджетні кошти придбано:

  • холодильну шафу на харчоблок – 31445 грн.;
  • пральну машину – 22800 грн.

За благодійні внески батьків:

  1. Зроблено:

- капітальний ремонт туалетної кімнати гр. «Веселка» – 53000 грн.;

- капітальний ремонт туалетної кімнати гр. «Світлячок» – 52000 грн.;

- капітальний ремонт групового коридору гр. «Колобок» – 9928 грн.;

- ремонт твердого покриття на центральному вході (150 кв. м) – 46185 грн.;

- замінено вікна на металопластикові (3 шт.) – 8980 грн.;

- косметичний ремонт групового коридору гр. «Ягідка» - 2500 грн.

2. Встановлено:

- металеві вхідні двері – 12300 грн.;

- дитячий будинок на майданчику гр. «Дюймовочка» - 4000 грн.;

- дитяча машина на майданчику гр. «Дюймовочка» - 3500 грн.;

- натяжна стеля в групах – 22600 грн.

3. Придбано:

- меблі – 34400 грн.;

- кулер – 750 грн.;

- бак сміттєвий – 6000 грн.;

- пилосос – 2599 грн.;

- фарба – 6984 грн.;

- будівельні матеріали – 24351 грн.;

- сантехніка – 17705 грн.;

- електротовари – 10873 грн.;

- посуд – 2211 грн.;

- килимові покриття – 5345 грн.;

- тюль – 6334 грн.;

- спецодяг – 1080 грн.;

- постільна білизна – 5470 грн.;

- дитячі костюми на свято – 3000 грн.;

- канцтовари – 6780 грн.;

- штучна ялинка – 4500 грн.;

- стенди – 2317 грн.;

- фарба для принтера – 1094 грн.

4. Оплата послуги  Інтернету – 968 грн.;

         5. Дератизація дитячого садка – 1000 грн.;

         6. Перезаряжено вогнегасники – 988 грн.;

7. Заміри опору ізоляції – 1250 грн.;

8. Перевірка вагів та термометрів – 1511 грн.

         Всього витрачено бюджетних коштів 54 тисячі 245 гривень, благодійних внесків 362 тисячі 503 гривні 112 тисяч 432 гривні, це на 250 тисяч більше ніж торік. Спостерігається позитивна тенденція покращення матеріально-технічної бази садка.

 Плани на 2020 – 2024 роки.

  1. Капітальний ремонт музичної зали.
  2. Капітальний ремонт туалетних кімнат.
  3. Асфальтування подвір’я.

Проте, під час організації освітнього процесу недостатньо уваги приділялося фізичному вихованню, системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності.