Річний звіт керівника за 2020-2021навчальний рік

 

У Херсонському закладі дошкільної освіти № 30 «Барвінок» комбінованого типу Херсонської міської ради (далі – ЗДО) функціонувало 9 груп: 3 групи раннього віку (1 загального типу і 2 санаторні – для часто хворіючих дітей на простудні захворювання)  та 6 груп дошкільного віку, з них: ІІ молодші групи – 2; середні групи – 2; старші групи – 2. Режим роботи залишився сталий: 12 годин – 1 група, 10,5 – годин  – 4 групи, 10 годин – 4 групи.  Всього наповнюваність груп складала 185 дітей, що на 4 дитини менше, порівняно з минулим роком.

У своїй діяльності ЗДО  керувався законодавством України та чинними нормативно-правовими актами у галузі освіти.

Організація освітнього процесу здійснювалася за програмами «Дитина», «Малятко-здоров’ятко», «Правова освіта дошкільнят», та за ігровою технологією В. Воскобовича «Казкові лабіринти гри».

В садочку створені сучасні умови для розвитку дітей. Групові кімнати закладу забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище ЗДО відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дітей в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є нестача в групах сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки).

 

Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти укомплектований кадрами згідно штатного розпису.  Протягом 2020/2021 н. р. в ЗДО № 30 працювало 17 педагогів і  24  працівників обслуговуючого персоналу. 

 Якісний склад педагогічних працівників за освітнім рівнем складає:

Вища освіта – 11 (65 %)

Базова вища – 4 (24 %)

Професійно-технічна – 2 (11 %)

 За кваліфікаційним рівнем:

       Звання «вихователь-методист» - 1

Звання «старший вихователь» - 1

Спеціаліст вищої категорії – 2

Спеціаліст І категорії – 3

Спеціаліст ІІ категорії – 3

Спеціаліст – 7

Кількість педагогічних працівників, які мають звання «вихователь-методист» складає 6 %, звання «старший вихователь» - 6 %, вищу кваліфікаційну категорію – 12 % , І  кваліфікаційну категорію – 18 %, ІІ –  18 % ,  категорію «спеціаліст» - 40 %.

Велику увагу адміністрація ЗДО приділяла фаховій перепідготовці та атестації педпрацівників з метою заохочення та підвищення фахової майстерності,  а саме: 4 педагога пройшли курсову перепідготовку та 1 –  атестувався. План атестації та курсової перепідготовки виконано на 100 %. 2 педагога, 2 помічника вихователя та сестра медична старша нагороджені грамотами міського управління освіти за вагомий вклад у справу виховання підростаючого покоління.

Участь у міському методичному навчанні зросла, порівняно з минулим роком, на 25 %,  внутрішньодошкільному – на 25 %. Усі вихователі протягом року відвідували методичниі західи та авторські семінари он-лайн.

В яслах-садку відсутня безпричинна плинність кадрів.

 

Управлінська діяльність

У 2020/2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Незважаючи на стан жорстких карантинних заходів, повязаних із COVID-19, педагоги закладу в умовах адаптивного карантину освоїли і налагодили дистанційну роботу з батьками, освоївши для цього онлайн сервіси.

Адміністрації ЗДО вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року,  виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педагогічних рад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Для підвищення рейтингу ЗДО, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям закладу постійно поповнювався матеріалами веб-сайт закладу.

 

Методична робота

У 2020/2021 н. р.  колектив цілеспрямовано працював над виконанням річних завдань, а саме: активізації роботи з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції використовуючи ігрову технологію В.Вокобовича «Казкові лабіринти гри», удосконаленню роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей шляхом використання інноваційних технологій та методик та розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку шляхом національно-патріотичного виховання.

Для  виконання завдання щодо формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції використовуючи ігрову технологію В.В. Воскобовича було проведено педагогічну раду, семінар, 3 колективні перегляди занять та режимних моментів.

Результати анкетування дітей засвідчили, що у порівнянні з минулим роком, логічне мислення покращилося на 63 % у дітей середнього дошкільного віку, та на 78 % у дітей старшого дошкільного віку.

Належна увага приділялася і розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників. Для вирішення  цього завдання з педагогами було проведено педагогічну раду. Вихователі показали 3 інтегровані заняття, на яких активізували  мовленнєвий розвиток дітей, спрямовуючи цей процес у потрібне русло, сприяли закріпленню у дітей мовленнєвої культури та грамотності. Анкетування дітей показало, що порівняно з минулим роком, мовленнєвий розвиток дітей покращився на 38 %.

Для  виконання завдання щодо розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку шляхом національно-патріотичного виховання було проведено семінар-практикум, 3 колективні перегляди занять та режимних моментів.

Результати анкетування дітей засвідчили, що у порівнянні з минулим роком, знання з патріотичного виховання покращилися на 58 % у дітей середнього дошкільного віку та на 86 % у дітей старшого дошкільного віку.

Активна рухова діяльність дошкільнят чергувалася з відпочинком. Плануючи різноманітні форми роботи (рухливі та народні  ігри, гімнастику, фізкультурні заняття в спортивній залі та на майданчику, спортивні свята, розваги, піші переходи, фізкультхвилинки, фізпаузи) вихователі розвивали у дітей рухливі навички, які дозволили виконувати фізичні вправи з меншою затратою енергії. Якість оволодіння дітьми дошкільного віку основними рухами, в порівнянні з попереднім навчальним роком, підвищилась на 35 %.

         Для батьків були надані  наступні консультації: «Як допомогти дитині в навчанні під час карантину», «Домашні обов’язки та як до них привчати» «Як спілкуватися з дітьми: поради сучасним батькам», «Сімейні ігри вдома під час карантину» та інші.

На кінець навчального року спостерігалися високі показники засвоєння  програми «Дитина» дітьми всіх вікових груп з освітньої лінії «Особистість дитини» та склали – 89 %;  «Дитина у соціумі» – 79 %, «Дитина у природньому довкіллі»  – 90 %, «Дитина у світі культури» – 87 %,  «Гра дитини» – 96 %, «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» – 98 %, «Мовлення дитини» – 82 %.

Педколектив ЗДО співпрацював з педагогами початкових класів  Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55. Вивчення стану готовності випускників до шкільного навчання показав позитивну динаміку соціальної готовності – на 88 %,  інтелектуальної – на 89 % та вольової – на 71 %. Психологічна готовність склала: 89 %. Покращення  відсотку соціальної готовності дітей старшого віку пояснюється збільшенням кількості екскурсій до школи та проведенням спільних свят та розваг.

Педагоги ЗДО співпрацювали із Центром дитячої та юнацької творчості. В рамках цієї співпраці було проведено виставку дитячих малюнків до Дня рідного міста «Ми – роду козацького діти!», виставку-змагання за кращий родинний букет «Осіння фантазія» та «День добрих справ» в закладі.

У ЗДО проведені Тиждень безпеки та День цивільної оборони. Через різні види діяльності діти навчилися поводитись в екстремальних ситуаціях. Діти старшого дошкільного віку  брали участь у конкурсі малюнків «Небезпека, що мене оточує», взяли участь у розвазі  «Три сигнали світлофора», «Добрий вогонь та злий». Систематизовано матеріали «Бережемо життя та здоров’я дитини». Проведено  два відкритих заняття «Твій дім», «Тече річка невеличка».

Різнопланова система роботи з безпеки життєдіяльності дала свої позитивні наслідки: протягом року в ясла-садку не зафіксовано жодного випадку травматизму.

Одним із головних завдань педагогів було налагодження плідної співпраці з сім’єю, надання їй певної допомоги з метою формування культури родинного виховання. Підвищенню зацікавленості батьків організацією освітнього процесу сприяло обговоренню на загальних зборах питань зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя, перспективного та річного планування роботи ЗДО, безпека життєдіяльності дітей, поповнення матеріально-технічної бази тощо. В основу організації форм роботи з сім’єю покладено диференційований підхід.

Розвиток творчих здібностей та виявлення ранньої обдарованості у дітей проводився через гурткову роботу. Для їх розвитку діяли гуртки:  танцювальний «Веселка», «Театральний», спортивний «Перлинка здоров’я». Гуртковою роботою  охоплено 98 % дітей (на 2 % більше, ніж торік).

 

Медична робота

У ЗДО велика увага приділялася зміцненню здоров’я дітей. Створені достатні умови для проведення профілактично-лікувальної роботи з дітьми. Придбані кварцеві лампи, виготовлені мішечки з лікарськими травами,  іграшки для дихальної гімнастики, аромалампи, обладнане місце для масажу тощо. Старша медична сестра систематично проводила виміри антропометричних даних. Особлива увага приділялася дітям, які знаходяться на диспансерному обліку. Відповідний медичний догляд та система роботи сприяла зменшенню захворюваності дітей, а саме: в групах раннього віку – 35 % (в минулому році 50%), що на 13 % менше, в групах дошкільного віку – 15 % (в минулому році 23%), що на 10 % менше, ніж в минулому році.

 Працівники ЗДО регулярно проходили медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

Організація харчування

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Вартість харчування дітей в ЗДО складає: група раннього віку – 20,40 грн., групи раннього віку (санаторні) – 25,20 грн., групи дошкільного віку – 30 грн. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 % від вартості харчування за день.

       Харчування дітей в ЗДО у 2020/2021 навчальному році здійснювалось   за перспективним меню і згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

        Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримувались встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

         Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи.

Старшою медсестрою постійно здійснювався  детальний аналіз виконання норм харчування за декаду з метою своєчасного коригування меню. Натуральні норми виконувалися на  100%. Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у ЗДО перебували діти пільгових категорій.

В закладі було проведено навчання з персоналом з питань організації харчування дітей та створена Рада з харчування.

Загальний контроль за станом харчування здійснював директор закладу та старша медична сестра.

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників

освітнього процесу

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

 • створення безпечних умов для перебування дітей;
 • організація догляду за дітьми;
 • робота з колективом по ОП, ППБ, БЖД;
 • освітня робота з дітьми з питань БЖД;
 • робота з батьками.

Кожен працівник  ЗДО  проявляв турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувалися усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

       У відповідності до нормативно-правових документів оформлювалась документація, ЗДО забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року було розроблено пам’ятки   щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на виробничих нарадах, загальн6их зборах колективу. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності вихованців під час освітнього процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання закладу, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах, обсягу знань дітей з безпеки.

 

Матеріально-технічна база

У 2020/2021 навчальному році були вжиті заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Для цього були залучені додаткові джерела фінансування, такі як батьківські благодійні внески, які розподілялись на потреби закладу батьківськими комітетами.

За бюджетні кошти:

 • перезарядка вогнегасників – 1200 грн.;
 • заміри опору ізоляції – 2000 грн.;
 • перевірка лічильника тепла – 5000 грн.;
 • оплата курсів підвищення кваліфікації медсестри – 3500 грн.

        За благодійні внески батьків:

1. Встановлено:

- пісочницю, дитячу машину на майданчику гр. «Калинка» - 8300 грн.;

- огорожу на майданчику гр. «Квіточка» - 5450 грн.

2. Придбано:

- меблі – 19400 грн.;

- будівельні матеріали – 6588 грн.;

- сантехніка – 13062 грн.;

- електротовари – 3368 грн.;

- господарчі товари – 2062 грн.;

- лінолеум – 7724 грн.;

- акустична система – 6993 грн.;

- безконтактний термометр – 1199 грн.;

- обладнання по НАССР – 9484 грн.;

- печатки – 1340 грн.;

- дитячі українські костюми  – 12000 грн.;

3. Оплата послуги  Інтернету – 2232 грн.;

         4. Дератизація дитячого садка – 1000 грн.;

5. Перевірка вагів та термометрів – 1511 грн.

         Всього витрачено бюджетних коштів 8 тисяч 200 гривень та благодійних внесків 105 тисяч 213 гривень. Спостерігається позитивна тенденція покращення матеріально-технічної бази ЗДО.

 Плани на 2022 – 2026 роки.

 1. Капітальний ремонт музичної зали.
 2. Капітальний ремонт туалетних кімнат.
 3. Асфальтування подвір’я.